82414333_1407330132780781_6382493449655943168_o
82414333_1407330132780781_6382493449655943168_o82373150_1407331926113935_6951727116324962304_o82337303_1407329129447548_3823875070858625024_o82223240_1407331732780621_8409698033180082176_o82007367_1407329956114132_9064495570168578048_o

Nemo Halfmoon – BettaSales.net – 0777678979

Giá: 400.000 VNĐ

Nemo halfmoon Betta ( VIP )

Hết hàng

Mã: 400000 Danh mục: , Từ khóa:

Mô tả sản phẩm

𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚́ 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 , 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐥𝐚𝐢 𝐭𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆𝐦 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́ 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮 , 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐔𝐒𝐀 , 𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧 ,𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 , 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚 , 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐨𝐝𝐢𝐚 𝐯.𝐯
𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬
🏠Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 : 𝟔/𝟓 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟓𝟏 ,𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡 ,𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐮̛́𝐜 , 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
🔍𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 : 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐢̉ Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐢 Đ𝐞̂́𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬
https://youtu.be/60JFPS_OLak
🔍𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐩 𝐒𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 – 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧
https://goo.gl/maps/bE6TzzCJMenHBhTz6
📞Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨𝐚̣𝐢 : 𝟎𝟕𝟕𝟕𝟔𝟕𝟖𝟗𝟕𝟗 – 𝟎𝟗𝟑𝟑𝟏𝟐𝟏𝟑𝟓𝟕 𝐌𝐫. 𝐓𝐮𝐚̂́𝐧
🌎𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : www.BettaSales.net
𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨́ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐇𝐚𝐥𝐟𝐦𝐨𝐨𝐧 , 𝐏𝐥𝐚𝐤𝐚𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜
👍-𝐍𝐡𝐚̂́𝐧 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐅𝐚𝐧𝐏𝐚𝐠𝐞 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
https://www.facebook.com/tuanbettasales
👉-𝐍𝐡𝐚̂́𝐧 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐨̃𝐢 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đ𝐞̂̃ 𝐱𝐞𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
https://www.youtube.com/c/bettasalesvn
𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐀̀𝐈 𝐁𝐀́𝐎 𝐍𝐎́𝐈 𝐕𝐄̂̀ 𝐂𝐇𝐔́𝐍𝐆 𝐓𝐎̂𝐈
𝐌𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢́𝐦 : https://bit.ly/2YStG67

𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐒𝐚̉𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 : http://thuysanvietnam.com.vn/nguyen-ngoc-tuan-va-niem-dam-m
𝐈𝐍𝐅𝐎𝐍𝐄𝐓 https://infonet.vn/chang-trai-tu-bo-muc-luong-ngan-do-de-ba
𝐕𝐓𝐕𝟗 https://youtu.be/WlNSC2q3vCg

———————————————————————————
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝟔/𝟓 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝟓𝟏, 𝐇𝐢𝐞𝐩 𝐁𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐖𝐚𝐫𝐝, 𝐓𝐡𝐮 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭, 𝐇𝐨 𝐂𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐢𝐭𝐲
𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 : 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐂𝐡𝐢̉ Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐢 Đ𝐞̂́𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬
🔍https://youtu.be/60JFPS_OLak
🔍𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐩 𝐒𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 – 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
https://goo.gl/maps/bE6TzzCJMenHBhTz6
𝐓𝐡𝐨𝐚̣𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞: 𝟎𝟕𝟕𝟕𝟔𝟕𝟖𝟗𝟕𝟗 – 𝟎𝟗𝟑𝟑𝟏𝟐𝟏𝟑𝟓𝟕 𝐌𝐫. 𝐓𝐮𝐚𝐧
🌎𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.BettaSales.net
𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐲𝐩𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐥𝐟𝐦𝐨𝐨𝐧, 𝐏𝐥𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐥𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝
👍-𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐅𝐚𝐧𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐭𝐨 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬
https://www.facebook.com/tuanbettasales
👉-𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬
https://www.youtube.com/c/bettasalesvn
𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐋𝐄𝐒 𝐒𝐀𝐈𝐃 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒

𝐌𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢́𝐦 : https://bit.ly/2YStG67

𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐒𝐚̉𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 : http://thuysanvietnam.com.vn/nguyen-ngoc-tuan-va-niem-dam-m
𝐈𝐍𝐅𝐎𝐍𝐄𝐓 https://infonet.vn/chang-trai-tu-bo-muc-luong-ngan-do-de-ba
𝐕𝐓𝐕𝟗 https://youtu.be/WlNSC2q3vCg
#BettaSales #BettaShop #Tuanbettasales #TuanBetta #NemoBetta #halfmoon #plakat #shopcabetta #betta #cabetta #cabettagiare #cachnuoicabetta #cách_nuôi_cá_betta #bettakoi #cabettathailan #cá_betta_thái_lan #caxiem #cá_xiêm #caphuong #cá_phướng #caxiemphuong #cá_xiêm_phướng #cachoi #caxiemda #cacanhdep #cá_cảnh_đẹp #nguyenngoctuan #0777678979 #0933121357

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nemo Halfmoon – BettaSales.net – 0777678979”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.