Tên Gọi Betta Có Thể Bạn Chưa Biết ( Cập Nhật 2019 ) | Tên Gọi Cơ Bản Của Betta | Basic Name Of Betta Fish

 

Hiện tại cá Betta có rất nhiều biến thể màu sắc. Bắt đầu màu sáng và tối. Các biến thể màu mới là kết quả của sự di truyền chéo. Rất nhiều nhà lai tạo cá betta làm điều này. Kết quả là di truyền mới với màu sắc độc đáo. Năm 2019, thực sự có hơn 50 loại hoa văn màu trong cá Betta. Sự hiện diện của màu sắc mới trong cá betta làm tăng những người yêu thích cá betta. Thậm chí có nhiều chuyến hàng cá đến châu Âu và Trung Đông. Chúng ta có thể thưởng thức màu sắc của những con cá này. Vẻ đẹp thực sự phi thường. Rõ ràng hơn chúng ta có thể thấy trong video này. Hy vọng những người yêu thích cá betta có thể thưởng thức video này.

Currently Betta fish have a lot of color variants. Starting light and dark colors. New color variations are the result of genetic crossing. Lots of betta fish breeder do this. The result is new genetics with unique colors. In 2019, actually are more than 50 types of color patterns in Betta fish. The presence of new colors in betta fish increases betta fish lovers. Even there are more shipments of fish to Europe and the Middle East. We can enjoy the colors of these fish. The beauty is truly extraordinary. More clearly we can see in this video. Hopefully betta fish lovers can enjoy this video.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *